فایل word مقاله مطالعه رویدادی واکنش بازار سهام به گزارش حسابرسی مشروط (نمونه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

ارد بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه رویدادی واکنش بازار سهام به گزارش حسابرسی مشروط (نمونه موردی بورس اوراق بهادار تهران) : سال انتشار: 1394 محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی تعداد صفحات:18 نویسنده(ها): مدینه پیرالو – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور قشم، گروه حسابداری، قشم ، ایرانحسین مردانی – کارشناسی ارشد، مدرس موسسه آمزش عالی معراج ، گروه حسابداری، سلماس( ایران) چکیده: حسابرسان در جامعه نقش مهمی را در بازی می کنند که محققان برداشت های گوناگونی از نقش حسابرسان دارندگروهی عنوان کردند که حسابرسان در جامعه نقش اجتماعی بصورت عام و خاص دارند و گروه دیگری از محققان حسابرسان را بعنوان بازیگران اقتصادی مطرح نمودن و گ

فایل word مقاله نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصاد روستاها با استفاده از تکنیک swot محدوده مورد مطالعه:روستای جامخانه

ارد بخشی از متن فایل word مقاله نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصاد روستاها با استفاده از تکنیک swot محدوده مورد مطالعه:روستای جامخانه : سال انتشار: 1394 محل انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): آرش صدری – مربی گروه هنر و معماری دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایرانثنا رحمانی – مدرس گروه هنر و معماری دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایرانحسن رسولی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایرانایمان میزازاده – مدرس گروه هنر و معماری دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران چکیده: دراین میان گردشگری روستایی را بایستی رویکردی درراستای توانمندسا

فایل word تحلیل عددی اثرقطررایزر و نوع نانوسیال برعملکرد یک گردآور خورشیدی تخت نوع T

س یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفتهتعداد صفحات :13چکیده مقاله: درپژوهش حاضر عملکرد یکنوع گرداورلوله خلا ازنوع ترموسیفون با سه سیال عامل آب ودونانوسیال آب - مس و آب نقره و سه قطررایزر مختلف دردوشارحرارتی خورشیدی 400و600 وات برمترمربع بصورت عددی بررسی و مقایسه شده است هدف ازاین تحقیق بررسی تاثیر قطررایزر و نوع سیال عامل برعملکرد این نوع گرداورها بودها ست معادلات بقای جرم و اندازه حرکت خطی و انرژی بادرنظرگرفتن اثرات نیروی شناوری و تقریب باسینسک و بااستفاده ازنرم افزار فلوئنت برای هرحالت حل شدند نتایج با داده های تجربی