فایل word مقاله ارزیابی اقتصادی و بررسی منافع حاصل از احداث راه های جدید ترانزیتی (مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور)

ی از متن فایل word مقاله ارزیابی اقتصادی و بررسی منافع حاصل از احداث راه های جدید ترانزیتی (مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور) : فایل word مقاله ارزیابی اقتصادی و بررسی منافع حاصل از احداث راه های جدید ترانزیتی (مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در دانش و توسعه از صفحه 22 تا 44 منتشر شده است. نام: ارزیابی اقتصادی و بررسی منافع حاصل از احداث راه های جدید ترانزیتی (مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور) این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید. کلمات مرتبط / کلیدی: مقاله ارزیابی اقتصادیمقاله نرخ بازده داخلی سرمیه گذاریمقاله راه سربیشه – بازارچه مرزی میل 78مقاله استان خراسان جنوبی چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: هدف اصلی این مقاله، ارایه نتایج ارزیابی اق

فایل word مقاله نقش فن آوری اطلاعات در آموزش فرامرزی نظام آموزشی کشور ایران

ی از متن فایل word مقاله نقش فن آوری اطلاعات در آموزش فرامرزی نظام آموزشی کشور ایران : سال انتشار: 1394 تعداد صفحات:13 چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فن آوری اطلاعات با توجه به آموزش فرامرزی در نظام آموزشی برای دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمان در سال تحصیلی 94-93 می باشد. در این تحقیق جامعه آماری، تمامی معلمان مدارس متوسطه پسرانه شهرستان کرمان می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری تصادفی در دسترس بوده است. با توجه به این که تعداد کل افراد جامعه در این تحقیق مشخص بوده و تعداد 153 نفر می باشند. این پژوهش در صدد تحلیل وضعیت آموزش های الکترونیکی در شهرستان کرمان و به کارگیری آن ها در حوزه ی آموزش فرامرزی است. پ

فایل word مقاله بررسی تکامل دندان ها و شیوع آنومالی های دندانی در بیماران بتا تالاسمی ماژور

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تکامل دندان ها و شیوع آنومالی های دندانی در بیماران بتا تالاسمی ماژور : فایل word مقاله بررسی تکامل دندان ها و شیوع آنومالی های دندانی در بیماران بتا تالاسمی ماژور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشكده دندانپزشكی مشهد از صفحه 25 تا 32 منتشر شده است. نام: بررسی تكامل دندان ها و شیوع آنومالی های دندانی در بیماران بتا تالاسمی ماژور این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید. کلمات مرتبط / کلیدی: مقاله تالاسمی ماژورمقاله پانورامیكمقاله آنومالی های دندانیمقاله تكامل دندان ها نویسنده(ها): جناب آقای / سرکار خانم: خجسته پور لیلاجناب آقای / سرکار خانم: صالحی پریساجناب آقای / سرکار خانم: پاك شیر حمیدرضاجناب آق