فایل word مقاله بررسی سبب نزول آیه اشترا النفس

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسی سبب نزول آیه اشترا النفس : فایل word مقاله بررسی سبب نزول آیه اشترا النفس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1385 در سفینه از صفحه 143 تا 156 منتشر شده است. نام: بررسی سبب نزول آیه اشترا النفس این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید. کلمات مرتبط / کلیدی: مقاله آیه اشترا النفسمقاله لیله المبیتمقاله امیرالمومنین (ع) – فضایلمقاله آیه اشترا النفس – شان نزول نویسنده(ها): جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیده فاطمه چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: در سبب نزول آیه اشترا نفس دو نوع از روایات مطرح است: 1 روایاتی كه سبب نزول آیه را در شان امیرال

فایل word مقاله رابطه بین هوش هیجانی وکیفیت زندگی کاری با خودکارآمدی شغلی در بین اساتید

ارد بخشی از متن فایل word مقاله رابطه بین هوش هیجانی وکیفیت زندگی کاری با خودکارآمدی شغلی در بین اساتید : سال انتشار: 1394 محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): زهرا زندیه – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد اهواززینب امینی نصر – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد اهواز چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با خودکارآمدی شغلی اساتید می باشد. بدین منظور نمونه ای به حجم 033 نفر از اساتید دانشگاههای علمی کاربردی شهر تهران به روش تصادفی چند مرحله ای نسبتی – انت

فایل word بررسی نقش یادگیری سازمانی دربهبود عملکرد سازمانی باتوجه به نقش میانجی توانمندی منابع انسانی مطالعه موردی بیمه سامان درشهرتهران

مين کنفرانس مديريت دانشتعداد صفحات :10چکیده مقاله: هدف ازانجام این پژوهش بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی دربهبود عملکرد سازمانی باتوجه به نقش توانمندی منابع انسانی میباشد جامعه اماری این پژوهش شعب و دفترمرکزی بیمه سامان تهران است برای جمع اوری داده های موردنیازازپرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شدها ست درهرشعبه چندنفر ازافراد اگاه به امورمدیریتی اعم ازکارشناسان و مدیرشعبه درشعبه مرکزی کارشناسان میانی و عالی بهعنوان افراد پاسخگوانتخاب شدند بعدازتوزیع 104پرسشنامه دربین افراد تعداد101 پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد و بقیه پرسشنامه ها ازتحلیل کن