فایل word مقاله بهینه نمودن شرایط تولید پلی( 1- اکتن) با وزن مولکولی بسیار بالا با استفاده از کاتالیزور زیگلرناتای فرافعال سنتزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بهینه نمودن شرایط تولید پلی( 1- اکتن) با وزن مولکولی بسیار بالا با استفاده از کاتالیزور زیگلرناتای فرافعال سنتزی :


محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
هاشم حلاج زاده نیری – دانشجوی دکترای شیمی کاربردی, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرامرز افشارطارمی – استاد, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود همتی – پژوهشگاه صنعت نفت
فاطمه رکابدار – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:
پلی( 1- اکتن) با استفاده از کاتالیزور زیگلر- ناتای هتروژن حاوی Et2AlCl ,TiCl4به عنوان کمک کاتالیزور و بوتیل اتر به عنوان الکتروندهنده سنتز شد. تأثیر دما, نسبتAl/Tiنوع کمک کاتالیزور, نوع حلال و غلظت مونومر در رفتار پلیمریزاسیون بررسی شد. نتایج نشان میدهد که سیستم کاتالیزور تولید شده برای پلیمریزاسیون 1- اکتن در شرایط نوعی, فعالیتی بسیار عالی دارد. تغییرات دمای واکنش پلیمریزاسیون و غلظت کمک کاتالیزور بیشترین تأثیر را روی وزن مولکولی و میزان پیشرفت واکنش پلیمریزاسیون دارند. وزن مولکولی پلیمرها با اندازهگیری ویسکوزیته ذاتی بدست آمد. درجه کریستالی وTCپلیمرها با آزمونDSC تعیین شد. این پلیمرها به عنوان عامل کاهنده دراگ در خطوط لوله انتقال نفت کاربرد دارند

لینک کمکی