فایل word مقاله تاثیرات فناوری در هویت شهری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثیرات فناوری در هویت شهری :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران, معماری, محیط زیست و مدیریت شهری
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
غزال مسافرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمد فرضیان – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران دکترای معماری گروه معماری پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری

چکیده:
درجامعه خوزستان درطول زمان انباشت تجربه تاریخی است که تغییرات اساسی را به خود دیده است و تاریخ آن بدل به دوره هایی شده که علاوه برداشتن سابقه کهن درتمدن یکجانشینی آنرا به عنوان یکی ازپیشگامان تحول هویت اجتماعی معرفی کردها ست کشف نفت درسال 1287 شمسی توانست دراصلاحات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه تاثیرات مستقیمی بگذارد که حاصل این تحولات شهری بود که بعضا اثرآن درکالبد و شاکله ی معماری منطقه قابل ملاحظه بود آبادان به عنوان یکی ازمهمترین شهرهای نفتی ایران و استان خوزستان به شمار می اید که درفرایند تحول مدرنیته همواره با اقتصاد صنعتی درپی ارمان ها و افقی روشن درپی ساختن فضا و مامنی بود که حاصل آن الگوی خاصی ازشهرنشینی است که میتوان آن را به عنوان اولین تجربه ی زندگی ایرانی درشهرک فرنگی دانست لذا پژوهش حاضر سعی دارد با درنظر گرفتن مدل الگویی ازمسکن با هویت منطقه ای ازروش توصیفی تحلیلی به مطالعه تطبیقی محله ای چون بریم نماینده اولین شهرک شرکتی بپردازد که بعضا توانست درطول شکل گری و تکامل خود پیوندی با ویژگیهای منطقه ای نکات مثبت را به همراه داشته باشد پیامد حاصل ازتحقیق میتواند درهویت بخشی معماری مناطق مختلف کشور درقالب جدید و بااستفاده ازویژگیهای خاص هرمنطقه مفید باشد

لینک کمکی