فایل word مقاله تاثیرات سیاست پولی در اقتصاد مقاومتی( مسیر نرخ ارز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثیرات سیاست پولی در اقتصاد مقاومتی( مسیر نرخ ارز) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
بهاره ملکی – دانشجوی دکتری رشته اقتصاد
آزاده ملکی – کارشناس ارشد اقتصاد, کارمند بانک رفاه استان اصفهان, شعبه عبدالرزاق

چکیده:
اقتصاد مقاومتی به معنای مجموعه اصولی است که با رعایت آنها, حتی در شرایط تحریم هم میتوان شکوفایی اقتصادی کشور را حفظ نمود. تحریم های اقتصادی و بانکی با ایجاد فضای نامناسب اقتصادی, منجر به اتخاذ سیاست های صلاحدیدی توسط مقامات پولی گردیده که مشکل ناسازگاری زمانی در اجرا را دارند. این امر به ترتیب باعث انحراف از هدف بهینه مورد نظرسیاستگذار, افزایش تورم انتظاری, نرخ بیکاری و ریسک تولید در کشور, بی ثباتی در اقتصاد, عدم کارایی سیاست ها و تاثیرگذاری بیشتر تحریم ها شده است .این مقاله مسائل عدمثبات زمانی مرتبط با مسیر نرخ ارز سیاست پولی را تجزیه و تحلیل میکند. در یک مدل ساده اقتصاد کلان اقتصاد آزاد, جایی که نرخ ارز تنها متغیر رو به جلو است, نشان داده می شود که اختلافی بین سیاست بهینه تحت مصلحت و تحت تعهد وجود دارد. به علاوه, ویژگی مسئله عدم ثبات زمانی مشابه نتیجه مدلهای جدید استاندارد کینز است: هنگامی که تکانهای فشار – هزینه اتفاق میافتد, نرخ ارز برای ثبات خروجی گسترده و سکون ناکافی در سیاست پولی تحت یک سیاست اختیاری افزایش مییابد.

لینک کمکی