فایل word مقاله بررسی روش مناسب برای بازیابی گازهای ارسالی به فلردرمنطقه عسلویه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی روش مناسب برای بازیابی گازهای ارسالی به فلردرمنطقه عسلویه :


محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
محمد برمکی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه ازاداسلامی بوشهر
رئوف فروتن – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع پلیمر

چکیده:
بررسی گازهای ارسالی به فلر د رپالایشگاه هاومجتمع های پتروشیمی خصوصا درمنطقه عسلویه بعنوان قطب اقتصادی مههم کشور به چالشی بزرگ درحال تبدیل است که دیرنخواهد گذارد که با افزایش تعدادمشعلهای فلر و با راه اندازی واحدهای جدید و لیکن سوزاندن این گازها موجب افزایش انتشار مقادیر فراوان گازهای دی اکسید کربن درجو میگردد که به میزان زیادی برگرمای جهانی و پدیده تغییر آب وهوا تاثیر خواهد داشت سوزاندن این گازها فرصت استفاده ازآنها را نیز برای اهداف مختلف انرژی بخصوص درمناطقی که به لحاظ تامین انرژی با مشکل مواجهند ازدست میدهد لذا کشورهای دارنده منابع گازی و نفتی را ازیک منبع با ارزش محروم می نمایند درحالیکه گزینه های مناسبی برای استفاده بهینه ازاین گازها شامل تزریق گاز به مخازن نفتی به منظور حفظ فشار تبدیل گازها به گاز مایع مایعات گازی به منظور تامین نیاز داخلی و تبدیل به LNG به منظور صادرات وجود دارد که منافع اقتصادی را برای کشور دارنده به دنبال خواهد داشت بطور کلی کاهش سوزاندن گازهای دورریز و استفاده بهینهه ازآنها به عامل تکنولوژی و اقتصادی بستگیدارد دراین مقاله به بررسی روشهای مناسب و اقتصادبازیابی گازهای ارسالی به فلرپرداخته شده است

لینک کمکی