فایل word مقاله بررسی رفتار ماسه فیروزکوه تحت افزودنی نانوسیلیس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی رفتار ماسه فیروزکوه تحت افزودنی نانوسیلیس :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
ایمان برزگربفروئی – دانشجوی کارشناسی ارشد – مهندسی عمران, گرایش خاک و پی, دانشکده فنی, دانشگاه تهران
مجید مرادی – استادیار گروه مهندسی عمران, دانشکده فنی, دانشگاه تهران
عباس قلندرزاده – دانشیار گروه مهندسی عمران, دانشکده فنی, دانشگاه تهران
مجید حسینی معتمد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران, گرایش خاک و پی, دانشکده فنی, دانشگاه تهران

چکیده:
فناوری نانو علمی است که موارد استفاده آن در مهندسی ژئوتکنیک به وضوح روشن نیست و تحقیقاتی اگرچه محدود اما مفید در این حوضه صورت گرفته است. در تحقیق حاضر با هدف بررسی مجزا و مقایسه عملکرد نانو سیلیس و میکرو سیلیس بر رفتار و پارامترهای مقاومتی ماسه سیلیسی فیروزکوه حاوی آهک, آزمایشهای سه محوری مونوتونیک بر روی نمونه هایی با عمل آوری های متفاوت انجام شده. نتایج حاصل نشان داده است که افزودن همزمان آهک با میکروسیلیس یا نانوسیلیس موجب افزایش چشمگیر پارامترهای مقاومتی خاک و بهبود رفتار ماسه شده است. با مقایسه روند تغییرات مقاومتی ماسه حاوی آهک تحت افزودنی میکروسیلیس و نانوسیلیس مشاهده می شود که تاثیر افزودن نانوسیلیس نسبت به میکروسیلیس در درصدها و دوره های عمل آوری یکسان بسیار محسوس تر می باشد.

لینک کمکی