فایل word مقاله مبانی ارزش شناسی اسپینوزا در خصوص فلسفه اخلاق و هدفهای تربیتی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مبانی ارزش شناسی اسپینوزا در خصوص فلسفه اخلاق و هدفهای تربیتی آن :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
ایران شاهرخی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور جیرفت

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی مبانی ارزش شناسی اسپینوزا در خصوص فلسفه اخلاق و دلالتهای تربیتی آن میباشد.در این پژوهش ابتدا دیدگاه ارزش شناسی اسپینوزا در خصوص فلسفه اخلاق تبیین و سپس دلالتهای تربیتی آن در خصوص اهداف استخراج میگردد. تحقیق حاضر نظری است و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. برای جمعآوری دادهها از روش کتابخانهای استفاده شد. از دیدگاه اسپینوزا, غایت ارزشها معرفت خداوند است و صیانت ذات عالیترین فضیلت هست. ارزشهای اخلاقی شامل خیر, کمال, فضیلت و سودمندی است. مهمترین اهداف تربیت اخلاقی عبارت است از : معرفت خداوند, پرورش تعقل, کسب فضایل اخلاقی و دانش سودمند

لینک کمکی