فایل word مقاله تاثیر نظارت خارجی بر حساسیت جریان نقدی نامتقارن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثیر نظارت خارجی بر حساسیت جریان نقدی نامتقارن :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
زهرا پورزمانی – استادیارحسابداری,دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز (مسئول مکاتبات)
سودابه سالاری – کارشناسی ارشد حسابداری, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:
وجه نقد از احتمال بحران مالی شرکت می کاهد و بعنوان ذخیره ای برای مواجه شدن با زیانهای غیر منتظره به شمار می رود بر همین اساس نگهداری وجه نقد و حساسیت جریان نقدی نامتقارن حائز اهمیت بوده است.این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع به بررسی تاثیر نظارت خارجی بر حساسیت جریان نقدی نامتقارن می پردازد. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1387 بررسی شده است.جهت ازمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده , یافته های پژوهش نشان می دهد که نظارت خارجی بر حساسیت جریان نقدی نامتقارن تاثیر منفی دارد

لینک کمکی