فایل word مقاله ضرورت بکارگیری رویکرد تلفیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ضرورت بکارگیری رویکرد تلفیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:12
چکیده:
یکی از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت در جوامع بشری, آماده کردن دانش آموزان برای استفاده از فرصت های محیطی می باشد. باتوجه به توسعه پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات لازم است بین کسب دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات همگرایی خاصی ایجاد شود, تا افراد بتوانند پاسخگوی نیاز حال و آینده جامعه باشند؛ آنچه در جامعه اطلاعاتی خصوصا در برنامه ریزی درسی مورد تاکیداست, صرفاً سرمایه گذاری و کاربرد سخت افزاری و ابزار گونه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن جهت انبار کردن اطلاعات نیست, بلکه مساله مهم و اساسی به کارگیری این فناوری است, که این مهم با تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی بدست می آید. برنامه ریزی درسی در دنیای امروز می تواند فرصت های فراهم آمده در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات را به منظور بهبود و بازسازی فرایندهای خود به کار گیرد. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس راهی برای درک اهداف جدید آموزش از جمله توسعه آموزش مداوم, مهارت و توانایی درگیر کردن در ایجاد دانش مشارکتی و حل مسئله به یاری همتایان و متخصصان متفاوت است. هدف استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند برنامه ریزی درسی, افزایش کیفیت آموزش و یادگیری است. در این مقاله فراتحلیلی سعی شده تا دلایل ضرورت بکارگیری و تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی بیان و مزایا و معایب آن شرح داده شود

لینک کمکی