فایل word مقاله ارزیابی تاثیرانواع مختلف کامپوزیت های frp درتقویت قابهای خمشی بتن آرمه تحت بارگذاری انفجاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزیابی تاثیرانواع مختلف کامپوزیت های frp درتقویت قابهای خمشی بتن آرمه تحت بارگذاری انفجاری :


محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
احسان محموداوغلی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه موسسه اموزش عالی آبا
جمال احمدی – عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه زنجان
فرهنگ فرخی – عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه زنجان
الهام محموداوغلی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری موسسه اموزش عالی روزبه

چکیده:
امروزه با افزایش ناارامی ها واحتمال گسترش اقدامات تروریستی بایستی مطالعات بیشتری درمورد سازه ها دربرابر انفجار صورت گیرد اگرچه به دلیل ماهیت پویای تهدیدات هیچگاه نمی توان سازه های مقاوم دربرابر انفجار ساخت ولی میتوان ازشدت و دامنه خسارت وارده کاست امروزه ساختمانهای بتنی به دلیل ویژگیهای مخصوص به خود درمقابل این نوع ازبارگذاری عملکرد بهتری دارند تکنولوژی FRP ازروش هایی است که به سادگی برای تقویت سازه های اجرا و بهره برداری شده میتوان آن را برای بهبود باربری و رفتارمنساب سازه موردنظر به کاربرد دراین پژوهش سعی شده است رفتارقاب با شکل پذیری زیاد طراحی توسط ایین نامه آبا که درستون توسط کامپوزیت های FRP تقویت شده است دراثربار ناشی ازانفجار مورد بررسی قرارگرفته و انواع مختلف کامپوزیت های رایج مورد مقایسه قرارگیرد برای تحلیل ازنرم افزار ABAQUS/Explicit و ازتحلیل دینامیکی غیرخطی استفاده شده است لازم به ذکر است که برای مدلسازی از نتایج ازمایشگاهی استفاده و صحت سنجی شده است درستونها استفاده ازfRP میتواند ظرفیت بررشی و شکل پذیری را افزایش دهد و افزیاش کرنش نهایی بتن که توسط FRP صورت گیرد درمقاوم سازی بسیار مهم است جهت مقاوم سازی برشی لازم است که ستون درکل ارتفاع پوشانده شود ولی برای مقاوم سازی دربرابر مفصل پلاستیک و شکست موضعی پوشش FRP بصورت موضعی درنواحی مورد نیاز کافی می باشد

لینک کمکی