فایل word مقاله اهمیت مدیریت ریسک درصنعت بانکداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اهمیت مدیریت ریسک درصنعت بانکداری :


محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری, حسابرسی و مدیریت
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
بابک جمشیدی نوید – استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه ازاداسلامی واحدکرمانشاه گروه حسابداری کرمانشاه ایران
امیرحسین فیلی – دانشجوی کارشناسی ارشدرشته حسابداری دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم تحقیقات ایلام گروه حسابداری ایلام ایران

چکیده:
مدیریت ریسک, فرآیندی است که به مدیران امکان میدهد میان هزین ههای عملیاتی و هزین ههای مالی اقدامات حفاظتی تعادل برقرار کرده و از طریق حفاظت از فرآیندهای کسب و کار که پشتیبان اهداف سازمان هستند, به منافع مربوطه دست یابند. مدیریت ریسک, یک فرآیند جامع است که به منظور تعیین, شناسایی, کنترل و حداقل نمودن تاثیرات و عواقب رویدادهای احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف مدیریت ریسک, کاهش ریسک اجرایی برخی فعالیتها و فرآیندها به سطح قابل قبول و کسب تائید مدیریت ارشد است. کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بان کها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار, شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. ریسک را نمی توان به طور کامل حذف کرد ؛ بنابراین نگرش علمی به مسئله ریسک چیزی جز مدیریت آن نیست .ضرورت مدیریت و کنترل بهنیه ریسک در بانک های تجاری باعث شده است که مطالعه های گسترده ای در این باره صورت گیرد که در حال رشد و شکوفایی است. ماهیت و اهمیت مدیریت ریسک ایجاب می کند که این مطالعات چند وجهی باشند یعنی افزون بر شناخت عملکرد اقتصادی مالی بانک لازم است مدیران ریسک با آمار, ریاضیات, مدیریت استراتژیک, روشها و مدل های کنترل ریسک نیز آشنا باشند . با این وجود می توان گفت که درک عمیق و جامع از تحول های بازار و توانایی و جر ئت گرفتن تصمیم های سریع و بهینه در حقیقت هنر است

لینک کمکی