فایل word مقاله بررسی اثر انواع فلزات ارتقا دهنده بر میزان تبدیل, غیرفعال شدن و گزینشگری کاتالیستPt/Al2O3 نفتا ریفورمینگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی اثر انواع فلزات ارتقا دهنده بر میزان تبدیل, غیرفعال شدن و گزینشگری کاتالیستPt/Al2O3 نفتا ریفورمینگ :


محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
رضا اسدی کشه – کارشناس ارشد مهندسی شیمی, شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران,

چکیده:
کاتالیستهای مورد استفاده در واحدهای نفتا ریفورمینگ گونه های مختلفی دارند, شامل انوا ع تک فلزی, دو و سه فلزی. کار حاضر به مروری پیرامون تأثیر حضور فلزات مختلف در ساختار کاتالیست بر میزان تبدیل آنها و نیز سرعت غیرفعال شدنشان توسط کک می پردازد. فلزپلاتین یکی از فلزات متداول و کارآمد در فرایند ریفورمینگ کاتالیستی است که بر پایه گاماآلومینا افزوده می شود. فلزات دوم و سوم شاملقلع ) Sn (, رنیوم ) Re (, ژرمانیوم ) Ge (, ایریدیوم ) Ir ( و ایندیوم ) In ( نیز به منظور بهبود خواص به آن افزوده می شوند. نقش این عوامل افزایش پایداری کاتالیست در مقابل غیرفعال شدن ناشی از کک گرفتگی است, ضمن اینکه بسته به نوع و مقدار خود در گزینش پذیری واکنش های مختلف ریفورمینگ از جمله ایزومریزاسیون و آروماتیکی کردن نقش دارند. هرچند حضور فلزات دوم و سوم چنین آثار مثبتی دارد, اما تا حدودی از میزان تبدیل کاتالیست میکاهد.

لینک کمکی