فایل word مقاله بررسی خواص مهندسی بتن خودمتراکم حاوی بازدارنده خوردگی نیترات سدیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی خواص مهندسی بتن خودمتراکم حاوی بازدارنده خوردگی نیترات سدیم :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
مینا روشن دل هرمزی – کارشناس ارشد عمران- سازه دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
محمود میری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
فاطمه روشن دل هرمزی – کارشناس ارشد عمران-آب دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
حمید روشن دل هرمزی – کارشناس ارشد عمران-سازه هیدرولیکی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

چکیده:
خوردگی میلگرد یکی از فاکتورهای مهمی است که سبب زوال زودرس ساختار بتن آرمه میشود و از آنجایی که آب دریا حاوی مقادیر زیادی کلراید و نمک سولفات است خوردگی در نواحی ساحلی تشدید می یابد. استفاده از بازدارنده های خوردگی برای کاهش سرعت خوردگی میلگرد یکی از روش های بسیار موثر میباشد. این تحقیق اثر بازدارنده نیترات سدیم را بر مقاومت فشاری ومیزان جذب آب و خوردگی میلگرد در بتن خودمتراکم مورد بررسی قرار داده است. نیترات سدیم با درصد های 2و 3و 4و 5و 6 با سیمان مخلوط شده و نمونه ها پس از عمل آوری تحت آزمایش قرار گرفته اند. جهت آزمایش خوردگی تسریع شده نمونه ها به مدت 50روز در محلول آب مقطر با3/5درصدNACL تحت ولتاژ 6 ولت مورد بررسی قرار گرفته و پتانسیل خوردگی به صورت روزانه اندازه گیری شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد با افزودن نیترات سدیم مقاومت فشاری به میزان 6 الی 19 و جذب آب مقدار 5 الی 30 % نسبت به نمونه ی کنترل کاهش پیدا کرده, همچنین نیترات سدیم باعث کاهش خوردگی میلگرد در نمونه ها شده و کمترین مقدار خوردگی در نمونه دارای 3 نیترات سدیم مشاهده شده است

لینک کمکی