فایل word مقاله حذف رنگ راکتیو سیاه 5 از پساب های صنعتی توسط جاذب نانوآلومینا: مطالعات جذب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله حذف رنگ راکتیو سیاه 5 از پساب های صنعتی توسط جاذب نانوآلومینا: مطالعات جذب :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:6
چکیده:
باگسترش صنایع و ایجاد آلودگی و فاضلاب های صنعتی و تاثیرات مخرب آن بروی سلامت جامعه این نیاز بوجود آمده که پساب های این صنایع قبل از ورود به محیط زیست تصفیه شوند. نساجی و رنگرزی بدلیل استفاده از انواع رنگ , فاضلاب های رنگی تولید می کنند.بدلیل استفاده گسترده از رنگ های نوع راکتیو در صنعت نساجی, در این مطالعه آزمایشگاهی خذف این نوع رنگزا بررسی شد. برای حذف اینگونهپساب ها از روشی کارامد و با صرفه قتصادی همچون جذب سطحی توسط جاذب نانوآلومینا ) NA ( برای حذف رنگ راکتیو سیاه 5RB5 درPH های 2و4و8و12 و غلظت های اولیه25و50و75و100 میلی گرم در لیتر برای رنگRB5 استفاده شد.در این تحقیق,مطالعات جذب نیز برای یافتن حداکثر ظرفیت جذب مورد بررسی قرار گرفت

لینک کمکی