فایل word مقاله استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی درکشورهای درحال توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی درکشورهای درحال توسعه :تعداد صفحات:12
چکیده:
اکثر کشورها در جهان شیو ههای حسابداری خود را بویژه در طول چند دهه اخیر قرن بیست و یکم به کلی متحول ساختند. چنین تحول عظیمی شامل به کارگیری و تنظیم شیو ههای حسابداری محلی و هماهنگی آن با استانداردهای گزارشگری بی نالمللی مالی (IFRS) – سابقاً استانداردهای بین المللی (IAS) است. حسابداران در سراسر جهان احساس ضرورت به کوتاه شدن فاصله میان جریانات مختلف حسابداری از طریق هماهنگ سازی دارند. موضوع کلیدی که سرمای هگذاران وتحلیل گران مالی جستجو می کنند, اعتبار و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی است و این نیازمند متفاوت نبودن استانداردهای حسابداری بین کشورهاست. این حرفه طی سالهای اخیر شاهد برخی پیشرفت ها در روند همگرایی جهانی بوده است و در زمانی نه چندان دور شاهد خواهیم بود که جهان حسابداری توسط یک مجموعه واحد از استانداردها کنترل و هدایت خواهد شد.این مقاله وضعیت استانداردهای گزارشگری بین المللی مالی در کشورهای درحال توسعه را به چالش می کشد

لینک کمکی