فایل word مقاله تهیه فیلمهای لایه نازک اکسید روی به عنوان فوتوکاتالیست با تکنیک سل ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تهیه فیلمهای لایه نازک اکسید روی به عنوان فوتوکاتالیست با تکنیک سل ژل :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
مسعود براتی – کارشناسی ارشد فیزیک چگال گروه فیزیک دانشگاه اصفهان اصفهان
فاطمه صفی اقدم – کارشناسی ارشد فیزیک چگال گروه فیزیک دانشگاه سیستان بلوچستان سیستان بلوچستان
عثمان خالی پور –

چکیده:
دراین پژوهش بااستفاده ازروش سل ژل و باتکنیک غوطه وری لایه های نازک اکسیدروی برروی زیرلایه شیشه ای لایه نشانی شدند عملیات نهایی گرمایی دردومرحله صورت گرفت ابتدا تمامی نمونه ها دردمای 275درجه سانتیگراد خشک شدند و سپس برای تعیین دمای بهینه نمونه ها دردماهای 350و450و550 درجه سانتیگراد تحت عملیات بازپخت قرارگرفتند و سپس با استفاده ازانالیز گرمایی tga دمای بهینه برای انجام عملیات بازپخت انتخاب شد به کمک طیف XRD اندازه دانه و مقدارثابت شبکه محاسبه شد و تاثیر دمای بازپخت برروی هر مورد بررسی شد و درنهایت ازفیلمهای تهیه شده به عنوان کاتالیست برای بررسی میزان تخریب الاینده متیل نارنجی MO استفاده شد و تغییرات این فرایند باتعداددفعات لایه نشانی و تغییر دمای بازپخت تحلیل شد نتیجه شد که تغییر ضخامت نمونه ها تغییری درحذف الاینده MO نداشته ولی با افزایش دمای بازپخت این فاکتور بهبود پیدا کرده است

لینک کمکی