فایل word مقاله بدست آوردن مقدارمناسب تزریق fuel gas درکوره های واحدالفین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بدست آوردن مقدارمناسب تزریق fuel gas درکوره های واحدالفین :تعداد صفحات:5
چکیده:
قسمت الفین یک پتروشیمی یکی ازمهمترین قسمت هادریک مجموعه پتروشیمی محسوب میشود درقسمت گرم یک واحدالفینی جهت شکست حرارتی هیدروکربنهای سبک نیازمند درجه حرارت بالا داخل محفظه های حرارتی راکتورهای شکست حرارتی هستیم که توسط سوختن گاز سوختنی Fuel Gas تامین میشود با دقت و بررسی عوامل تاثیرگذار برسوختن گاز سوختنی مانند تیپ برنرها نوع خوراک ورودی ترکیب خوراک و هوای مورد نیاز و هوای اضافی سعی دربهینه سازی مصرف گاز سوختنی دریک واحدپتروشیمی واقعی خواهیم نمود که دراینجا واحد مورد بررسی پتروشیمی امیرکبیر واقع شده درمنطقه ویژه اقتصادی بندرامام می باشد

لینک کمکی