فایل word مقاله معماری بزرگراه ها فراتر از عملکرد نمونه موردی بررسی:اتوبان مدرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله معماری بزرگراه ها فراتر از عملکرد نمونه موردی بررسی:اتوبان مدرس :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:20
چکیده:
افزایش جمعیت شهری گسترش شهرها توسعه صنعت حمل و نقل و تلاش بربه حداقل رساندن زمان رفت و امد درطی مسیر و ; عواملی است که توسعه بزرگراه ها درسطح شهرها را به عنوان شریانهای اصلی حرکتی ناگزیر می سازد دراین مجال ابتدا به واژه شناسی اصطلاح بزرگراه پرداخته و تاریخچه احداث بزرگراه ها بررسی گردیده است درادامه مهندسی بزرگراه تعریف و پیرامون معماری بزرگراه بحث شده ودراین راستا معماری بزرگراه با سه گانه ویتروویوس سنجیده و زیبایی به عنوان مقوله اصلی پذیرفته میشود اجزا شکل دهنده معماری بزرگراه درعناوین منظر بزرگراه ها پل ها و تابلوها دسته بندیشده که درباب منظرسازی بزرگراه ازجداره های بزرگراه عناصرطبیعی درمنظر بزرگراه و منظر پایدار سخن به میان آمده است درانتها بزرگراه مدرس که ازشریانهای اصلی تهران درمحور شمالی – جنوبی است به عنوان اولین بزرگراه شهری که بدنه های آن طراحی و اجرا شدها ست و به عنوان نمونه موردی این نوشتار بررسی شده است

لینک کمکی