فایل word مقاله بررسی اثر پلاسمای تخلیه الکتریکی تابان با جریان متناوب با گازهای مختلف بر روی پلیمرپلیمتیلمتاکریلات آلاییده با رنگینه آمینوآزوبنزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی اثر پلاسمای تخلیه الکتریکی تابان با جریان متناوب با گازهای مختلف بر روی پلیمرپلیمتیلمتاکریلات آلاییده با رنگینه آمینوآزوبنزن :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
محمدرضا یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد, پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستارهشناسی دانشگاه تبریز
محمدصادق ذاکرحمیدی – دانشیار, پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستارهشناسی دانشگاه تبریز
سیروس خرم – استادیار, پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستارهشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:
در این پژوهش , اثر پلاسمای تخلیه الکتریکی تابان با جریان متناوب بر پلیمر پلی متیل متاکریلات آلاییده با رنگینه آمینوآزوبنزن مورد مطالعه واقع شده است به این صورت که پلیمر آلاییده با رنگینه را با استفاده از دستگاه لایهنشانی چرخشی به صورت لایه نازک در آورده و آن را در معرض پلاسمای تخلیه الکتریکی تابان با جریان متناوب با فرکانس7/13 کیلو هرتز با گازهای اکسیژن متان,آرگون و نیتروژن قرار داده شده است, که باعث ایجاد تغییراتی در ساختار شیمیایی پلیمر در سطح لایه نازک میشود برخی از این تغییرات ایجادشده بوسیله طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) مورد مطالعه واقع شده است و با استفاده از طیف- سنجی جذبی (UV/vis) نیز تغییرات حاصل از اثر پلاسما در پیکربندی سیس و ترانس رنگینه موجود در پلیمر مورد مطالعه قرار گرفته است و مشاهده میشود که این پلاسما میتواند اثرات قابل توجهی بر روی پیکربندی رنگینه باقی بگذارد و پایداری زمانی بیشتری را برای ایزومرزاسیون سیس رنگینه ایجاد کند و گروهای عاملی جدیدی در سطح باقی میگذارد

لینک کمکی