فایل word مقاله اهمیت گیاهان تیره چلیپائیان براسیکاسه در گیاهپالایی آلاینده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اهمیت گیاهان تیره چلیپائیان براسیکاسه در گیاهپالایی آلاینده ها :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست, آب و منابع طبیعی
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
امید صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی, دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی, دانشگاه اراک
مینا تقی زاده – استادیار, دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی باغبانی, گروه علوم باغبانی, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
مریم کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ,رشته بیوتکنولوژی میکروبی, موسسه آموزش عالی نوردانش دانشگاه اصفهان

چکیده:
فن آوری گیاهپالایی با استفاده از گیاهان برای پاکسازی محلهای آلوده شده برای بازگرداندن محیط زیست واکوسیستم است. آلودگی محیط زیست با سمیت آلاینده های فلزی آلی و سنگین یکی از مشکلات عمده کشور های توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه امروز با آن مواجه هستند. فلزات سنگین جلوگیری تجزیه بیولوژیکی مواد آلی کلرینات بوسیله برهم کنش با آنزیمها که به طور مستقیم نگران کننده در تجزیه بیولوژیکی و یا آنها مربوط به متابولیسم معمولی است. پیش بینی از اثرات مسمومیت با فلزات سنگین در تجزیه بیولوژیکی آلاینده های آلی در خاک آلوده مشکل است از آنجایی فلزات سنگین ممکن است در شکل های مختلف فیزیکی و شیمیایی وجود داشته باشند. حتی اگر هنوز موارد زیادی که مورد بررسی قرارگرفته, گیاهپالایی به وضوح در ایجاد ثبات و اصلاح بسیاری از محل های آلوده شده نقش بازی کند. عامل اصلی محرک اجرای پروژه های زدودن آلودگی, هزینه های پایین با بهبود قابل توجهی در زیبایی شناسی محل و پتانسیل موجود برای بازسازیاکوسیستم می باشد . در این بررسی, جنبه های بالقوه و مختلف تعداد کمی از اعضای براسیکا خانواده خردل در زدودن آلودگی به خاطر تحمل طبیعی به خوبی شناخته شده خود را در برابر تنش های مختلف زیست محیطی از جمله فلزات سنگین مورد بحث قرار گرفته است.

لینک کمکی