فایل word مقاله بررسی رابطه ی کارآفرینی ورقابت پذیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی رابطه ی کارآفرینی ورقابت پذیری :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
دکتر ابوالحسن حسینی – عضو هیات علمی واستادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران
سمانه کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده:
کارآفرینی فرایند نوآوری وبهره گیری از فرصتها با تلاش وپشتکار بسیار وهمراه با پذیرش ریسکهای مالی ,روانی واجتماعی ,که البته با انگیزه کسب سود مالی ,توفیق طلبی ,رضایت شخص واستقلال صورت می پذیرد سازمان ها باید با تشخیص وبهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در عصر ارتباطات وتغییرات جهانی و فضای رقابتی رشد وتوسعه خود را تضمین نمایند بنابراین باید به منظور حفظ قابلیت ها ومنابع خود از مزایای رقابتی برخوردار باشند در این تحقیق سعی بر آن است ضمن بیان کوتاه تعاریف مورد نیاز وشرح مختصری از روابط میان آنها وهمچنین بررسی ومطالعه یافته های گذشته ارتباط میان کارآفرینی ورقابت پذیری نشان داده شود.

لینک کمکی