فایل word مقاله بررسی تاثیر ارزشها بر گرایش به مصرف فست قود در شهرستان بروجرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاثیر ارزشها بر گرایش به مصرف فست قود در شهرستان بروجرد :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
یزدان الهی – دانشجوی دانشگاه آزاد بروجرد و دبیر آموزش و پرورش بروجرد
مریم یار احمدی – دبیر آموزش و پرورش بروجرد

چکیده:

مدتی است که درتمام دنیا به ویژه ایران و خصوصا درشهربروجرد سبک تغذیه مردم تغییرات چشمگیری داشته است که یکی ازاین شیوه های تغذیه گرایش به مصرف فست فودها می باشد که امروزه افزایش قابل توجهی دربین مردم داشته است امروزه گرایش به مصرف فست فود یک مساله اجتماعی است چون با ارزشهای سنتی شمار مهمی ازمردم مغایرت دارد امروزه گرایش به مصرف فست فود بارگرانی بردوش اجتماع سنتی می باشد و شیوه های معلوم برای رفع و دفع آنها مورد غفلت قرارگرفته است پس برای تغیر آن وضعیت باید اقدام کرد به همین خاطر دراین تحقیق درصدد یافتن رابطه و بررسی تاثیر عامل میزان اگاهی براین تغییر سبک تغذیه یعنی گرایش به فست فود و همچنین پیامدهایی را که میتواند داشته باشد برامده ایم تا شاید درجهت افزایش اگاهی های مردم و همچنین کاهش و جلوگیری ازاین مضرات گامهایی برداشته باشیم به همین دلیل سعی داشته ایم تا این موارد را درشهرستان بروجرد دربین متاهلین بررسی کنیم ازطریق فرمول کوکران 386 نفر ازاین جا معه اماری بصورت تصادفی جهت بررسی و انجام تحقیق برای نمونه اماری انتخاب شدند که دریک مقطع زمانی بصورت پیمایشی و بااستفاده ازپرسشنامه معتبر و دارای روایی لازم ازآنها دراین زمینه اطلاعات جمع اوری شده است که درنهایت این طور نتیجه گیری شد که متغیر میزان اگاهی برتغییر سبک تغذیه ازنوع گرایش به فست فود تاثیر داشته است یعنی ارزشهای مدرن برمیزان گرایش به فست فود تاثیر مستقیم دارد و افراد با ارزشهای مدرن نسبت به افراد باارزشهای سنتی بیشتر گرایش به مصرف غذاهای فست فودی دارند

لینک کمکی