فایل word مقاله بررسی هندسی چاله آبشستگی پایین پله دربازه های پله گوداب رودخانه های کوهستانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی هندسی چاله آبشستگی پایین پله دربازه های پله گوداب رودخانه های کوهستانی :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
احمد طاهرشمسی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
عباس ترابی زاده – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – مهندسی آب دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران

چکیده:
شکل پله – گوداب درکانالهای پرشیب و کم عرض معمول بوده و ازپله ها و گودابهای متوالی تشکیل شده است پله ها توسط توده های بزرگ سنگ و گودابها بواسطه آبشستگی بعلت جریانهای جهشی دربالادست پله ها شکل کف پله ها را تشکیل میدهند و جریان زیربحرانی برروی نوک پله شتاب گرفته و باتولید پرش هیدرولیکی درپای پله دوباره به جریان زیربحرانی می رسد پله ها دراین رودخانه ها با ایجادیک پله عمومی درنتیجه پراکنش انرژی آب ازاثرنیروی فرسایشی برمورفولوژی رودخانه می کاهند بنابراین میتوان باروشهای اماری شباهتهایی بین ابعاد و شکل چاله ابشستگی درپله های مصنوعی درازمایشگاه با گوداب ها دررودخانه های پلکانی طبیعی یافت اگرچه فواصل پله ها را درازمایشات بصورت مصنوعی تعیین شده است ولی جریان آب مقدار YS را طوری ایجادمی کند که رابطه () همواره برقرار باشد

لینک کمکی