فایل word مقاله بررسی عملکرد لرزه ای سدذوزنقه ای بتن غلتکی خشن دربستر سنگی غیرهمگن مطالعه موردی سد کهیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی عملکرد لرزه ای سدذوزنقه ای بتن غلتکی خشن دربستر سنگی غیرهمگن مطالعه موردی سد کهیر :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
هژیر زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران سازه گروه عمران واحدتبریز دانشگاه ازاداسلامی تبریز ایران
عادل فردوسی – عضو هیئت علمی گروه عمران واحدتبریز دانشگاه آزاداسلامی تبریز ایران

چکیده:
سدذوزنقه ای بتن غلتکی خشن fshd نوع جدیدی ازسدها می باشد که بنا به دلایل استفاده مناسب ازمصالح با کیفیت پایین و بهینه سازی روشهای طراحی و اجرا کاهش چشمگیر هزینه های ساخت را درپی خواهد داشت و لذا نیاز به توجه زیاد درکشورما را می طلبد معمولا استفاده ازسدهای وزنی بتن غلتکی rCC درموقعیت هایی که مصالح بستر ازنوع سنگی می باشد توجیه پیدا می کند و سدهای خاکی بیشتر برروی بسترهای ابرفتی مناسب احداث میگردند ولی درشرایطی که پی ازسنگهای ضعیف و تفاوت مشخصات مکانیکی نواحی مختلف بسترزیاد باشد و همچنین احتمال وقوع سیلابهای مخرب درمحل ساختگاه بالا باشد میتوان ازمزایای سدهای FSHD بهره گرفت درمطالعه حاضر عملکرد لرزه ای سد FSHD مطالعه موردی سد کهیر برروی بسترسنگی غیرهمگن و نحوه توزیع تنش دربدنه سد و مقایسه آن با سد rCC با استفاده ازتحلیل دینامیکی لرزه ای براساس روش المان محدود مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل ازتحلیل المان محدود توسط نرم افزار ABAQUS نشان داد که قابلیت سازگاری سدهای FSHD درپی های با بستر غیرهمگن بهتر ازسدهای وزنی RCC می باشد و سطح تنشهای کششی و فشاری درسدهای ذوزنقه ای بتن غلتکی خشن بسیارپایین تر ازسدهای وزنی RCC می باشد که این امر موجب ایمنی بالاتر این سدها دربرابر زلزله می باشد

لینک کمکی