فایل word استقرار نظام مدیریت مشارکتی در سازمان ها, محدودیت ها و راه حل های اجرایی کردن آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استقرار نظام مدیریت مشارکتی در سازمان ها, محدودیت ها و راه حل های اجرایی کردن آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي علوم مديريت نوين و برنامه ريزي فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

محیط کنونی, سازمان ها را هرچه بیشتر به شیوه های جدید مدیریت سوق می دهدکه توجه به سبک مدیریت مشارکتی یکی از گزینه های این بحث است . صاحب نظران و اندیشمندان معروف جهان به صورت قاطع و تردید ناپذیر بر این عقیده اند که مدیریت مشارکتی, تنها روش مدیریت نوین, مطلوب, کارساز و نجات بخش در مؤسسات و سازمان های گوناگون دنیاست. این امر دال بر اهمیت و ارزشمند بودن سرمایه های انسانی سازمان ها می باشد. توجه به کار گروهی و اجرای مدیریت مشارکتی باعث کشف استعدادها و کاهش مدیریت خودکامه و استبدادی می شود. این نظام مدیریتی به عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد هم از لحاظ نظری و هم از نظر عملی آزمون های موفق خود را گذرانیده است و هم اکنون در کشورهای پیشرفته و نیز در کشورهای در حال توسعه کاملاً مورد استفاده بوده و از جایگاه مناسبی برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نظام مدیریت مشارکتی, محدودیت های فرا روی نظام مدیریت مشارکتی به همراه راه حل های اجرایی آن در سازمان ها به روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع موجود و در دسترس تدوین شده است .

لینک کمکی