فایل word انعطاف پذیری مدیریت متناسب با تیپ های رفتاری (تهاجمی, تدافعی, تحلیلگرا وانفعالی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word انعطاف پذیری مدیریت متناسب با تیپ های رفتاری (تهاجمی, تدافعی, تحلیلگرا وانفعالی) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي علوم مديريت نوين و برنامه ريزي فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

استفاده از سیاست های انعطاف پذیری مالی باعث می شود شرکت ها در مواقع بحرانی بتوانند به خوبی با شرایط مواجه شوند و در برابر مخاطرات پیش آمده قیمت سهام شرکت را از خطر سقوط حفظ کرد. بنابراین مدیران شرکت ها سعی می کنند تا به نحوی خود را در برابر حوادث و اتفاقات احتمالی آینده ایمن سازند, بطوری که در تصمیم هایی که اثرات آن به آینده تسری می یابد قدری محافظه کارانه عمل نمایند و بخشی از توان خود را برای موارد پیش بینی نشده در آینده و قدرت انجام واکنش مناسب در برابر آنها حفظ می کنند.پژوهش حاضر نیز با روش اسنادی و کتابخانه ای سعی در براورده نمودن استفاده مناسب از سیاست انعطاف پذیری مالی که تأثیر به سزایی در رشد و هموار سازی جریانات نقدی شرکت خواهد داشت, می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که انعطاف پذیری مالی و مدیریت بر کاهش ریسک سقوط سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می تواند مدیران و سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان را در اخذ تصمیمات مناسب یاری برساند.

لینک کمکی