فایل word بررسی تاثیرات ماشین کاری سرعت بالا تحت هوای مبرد برنیروهای برشی شعاعی و مماسی آلیاژ تیتانیوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی تاثیرات ماشین کاری سرعت بالا تحت هوای مبرد برنیروهای برشی شعاعی و مماسی آلیاژ تیتانیوم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

نیروهای برشی شعاعی و مماسی درحین ماشین کاری سرعت بالای الیاژ تیتانیوم باابزار برش پوشش دار وبدون پوشش ازجنس کاربید تنگستن مورد بررسی قرارگرفتند دراین تحقیق سرعت ماشین کاری مقادیر ثابت 200و250وm/min300 و نرخ پیشروی مقادیر 0.06و0.03mm/tooth درنظرگرفته شده بودندودونوع ابزار ازجنس کاربید تنگستن بدون پوشش و بادولایه پوشش TiALN+TiN درعملیات ماشین کاری به کارگرفته شده بودند محیط ماشین کاری با کمک یک مبدل حرارتی ازنوع ورتکس تیوپ توسط هوای سرد خنک کاری می شد نیروهای برشی شعاعی و مماسی درابتدای عملیات ماشین کاری یعنی زمانی که ابزار نو مورد استفاده قرار میگیرد توسط یک دینامو مترچرخان اندازه گیری و ثبت شدند نتایج نشان دادند هنگام ماشین کاری باهردونوع ابزار برشی افزایش نیروهای برشی شعاعی و مماسی نسبت مستقیم باافزایش نرخ پیشروی ولی نسبت معکوس با افزایش سرعت ماشین کاری دارند

لینک کمکی