فایل word بررسی تغییرات میزان ضریب انتقال حرارت هدایتی درنانوسیال حاوی نانومیله های مس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی تغییرات میزان ضریب انتقال حرارت هدایتی درنانوسیال حاوی نانومیله های مس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق سنتزنانومیله های مس باخلوص بالا به روش سنتزشیمیایی تعیین مشخصات نانوذره وبررسی هدایت حرارتی نانوسیال می باشد نانوذرات مس سنتز شده بااستفاده ازطیف XRD موردانالیز و بررسی قرارگرفت باتوجه به نتایج حاصل ازطیف پراش اشعه ایکس مشاهده میشود که نانومیله های مس دارای ساختارمکعبی می باشند خواص حرارتی نانوسیالات حاوی نانومیله های مس درسیال پایه آب تحت شرایط دمایی متفاوت 20-65درجه سانتیگراد درمحدوده غلظت وزنی 0/25w % تاw 1% مورد بررسی قرارگرفت بررسی تغییرات میزان هدایت حرارتی تمامی نانوسیالهای مورد بررسی نشان دهنده افزایش میزان هدایت حرارتی نانوسیال باافزایش دما و غلظت وزنی نانوذرات می باشد مقایسه بین تاثیر دما و غلظت برروی میزان هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانومیله های مس نشان میدهد که بیشترین میزان هدایت نانوسیال مس دردمای 65درجه سانتیگراد و غلظت w 1%حاصل میشود که برابر است با 3/11W/m.k

لینک کمکی