فایل word بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانولوله کربنی تولید شده توسط فرایند نورد اتصال انباشتی ترکیبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانولوله کربنی تولید شده توسط فرایند نورد اتصال انباشتی ترکیبی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این کار از فرآیند جدیداتصال نورد انباشتی ترکیبی (MARB) بهره گرفته شده است. این فرایند در واقع ترکیبی از دو روش Continual Annealing Roll Bonding و Cross Roll Accumulative Roll Bondingمیباشد.نانوکامپوزیت زمینه آلومینیوم )خالص تجاری 0101 ( با 0درصد وزنی نانولولهی کربنی چند جداره ( MWCNT ( به عنوان تقویت کننده توسط فرآیند اتصال نورد انباشتی ترکیبی تولید می شود.تاثیر تعداد سیکلهای فرآیند بر روی ریزساختار و خواصمکانیکی نانوکامپوزیت توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی ) FESEM (, تفرق اشعه ایکس, نرم افزار های X’Pert High Score , plot و تست کشش و میکرو سختی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان می دهد با افزایش پاس, استحکام کششی افزایش و انعطاف پذیری ابتدا کاهش و سپس افزایش یافته و همچنین سختی با افزایش پاس افزایش می یابد. نتایج XRD نشان دهنده ایجاد دانه ها در حد ابعاد نانو متری در پاس انتهایی است. همچنین تصاویر FESEM حاکی از توزیع خوب نانو لوله ها بین ورق ها می باشد.

لینک کمکی