فایل word ارتقا کیفیت محصولات با بکارگیری تحلیل پوششی داده هاQFD و TOPSIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتقا کیفیت محصولات با بکارگیری تحلیل پوششی داده هاQFD و TOPSIS :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در بازار رقابتی جهانی, کیفیت حرف اول را در تسخیر بازار, فروش محصول میزند و مدیریتی میتواند سازنده و موثرباشد که بتواند مشتریان خود را بشناسد و خواستههای آنها )نیازمندیهای محصول( را دریابد و براساس خواستههایمشتریانش)نیازمندیهای محصول(, مشخصات مهندسی )نیازمندیهای مهندسی( را دریابد و کیفیت محصول یا رضایت مشتری را افزایش دهد. در این راستا یکی از ابزارهای موثر در ارتقا کیفیت روش گسترش فعالیتهای کیفیQuality Function Deployment میباشد.که مهمترین بخش در گسترش عملکرد کیفیت را خانه کیفیت دارد. در این مقاله از ترکیب روش TOSIS ,DEA ,QFD استفاده شده که بهمراه یک مثال نشان داده میشود. در ابتدا در روش QFD خواستههای مشتریان CRS شناسائی شده و وزن دهی میشوند و سپس مشخصات مهندسی DRS مرتبط با آن ها بدست میآید و در ادامه با روش بهبود یافته DEA-TOPSIS مشخصات مهندسی وزندهی و رتبهبندی صورت میگیرد

لینک کمکی