فایل word ارزیابی بهره وری در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزیابی بهره وری در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این مطالعه به ارزیابی بهره وری در سیستم های اطلاعات حسابداری می پردازد. سیستم های اطلاعات حسابداری دردسترس که ارائه دهنده منابع مهمی از اطلاعات حسابداری هستند, در واحدهای اقتصادی بیشتر به عنوان سیستمی برایثبت و گزارش عملکردهای تجاری که همانند سیستم اطلاعات مدیریت تصمیم ساز هستند, دیده میشوند. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مجموعهای از منابع سرمایهای و انسانی در یک سازمان به شمار می آید که مسئول آماده سازی اطلاعات مالی و هم چنین اطلاعات به دست آمده از واحد اقتصادی و پردازش داده های تراکنشی می باشد. اطلاعات حسابداری به منظور اخذ تصمیم در تمامی مراحل, موثر و ضروری است و اگر سیستم های اطلاعات حسابداری به طور موثری اجرا شود, اطلاعات کافی فراهم میگردد. سیستمهای اطلاعات حسابداری کارآمد به این دلیل که تضمین کننده تمامی سطوح مدیریت به منظور به دست آوردن اطلاعات موثر, کافی, مناسب و واقعی در جهت برنامه ریزی و کنترل فعالیت های سازمان تجاری است, ضروری میباشد. سیستم اطلاعات حسابداری بخش وسیعی در جهان تجارت را پوشش می دهد و برای سازمان تجاری اطلاعات با کیفیتی را برای کاربران داخلی و خارجی تولید میکنند. بنابراین لازمه اصلاح وبهبود بهره وری اندازه گیری و ارزیابی آن است. به کمک ارزیابی, چگونگی استفاده از منابع سنجیده میشود و روشهای بهبود بهره وری کشف میگردد

لینک کمکی