فایل word ارزیابی تآثیر مدیریت سود برعدم تقارن اطلاعاتی ونقدشوندگی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزیابی تآثیر مدیریت سود برعدم تقارن اطلاعاتی ونقدشوندگی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود خاصی توجه دارند, این پژوهش ها از جنبه رفتاری, اهمیت خاصخود را دارد. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود, حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب, سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری, در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تراست . هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند, مدیران آن ها از واحد حسابداریدرخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی )یعنی سود( را بهبود ببخشند, و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش, به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در اینقبیل شرایط باشد )هوپ و هوپ , 1996 (. داده های مورد نیاز تصمیم گیری مقوله ای بسیار پیچیده می باشد, زیرا طیف متنوعاستفاده کننده گان از آن , نظیر سرمایه گذاران ) از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سود آوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند (, مدیران )نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند (, بانک ها و تامین کنندگان مالی ) نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام ( به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد

لینک کمکی