فایل word بررسی اصول اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی اصول اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

یکی از مباحثی که امروزه در مدیریت مطرح می باشد, این است که اساساً مدیریت بدون مسائل ارزشی و بدون عنایت به مسائل اخلاقی در سازمان معنی ندارد: یعنی نمی توان مدیریت را بدون این مفاهیم اساسی در نظر گرفت. اخلاقیات واصول اخلاقی از جمله مباحثی است که به کارگیری آن در جامعه مورد تأکید اسلام می باشد. به طوری که پیامبر اسلام )ص( هدف از رسالت خویش را به کمال رساندن مکارم اخلاقی معرفی کرده اند. از این رو اخلاقیات به عنوان مجموعه ایاز ارزش ها, بایدها و نبایدها می تواند نقش مهمی را در مدیریت اثربخش سازمان ها ایفا کند. پژوهش حاضر از نوعکاربردی بوده و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را قرآن, نهج البلاغه و کتب معتبر روایی تشکیل داده اند. هم چنین, نمونه آماری را مجموعه ای از آیات و روایات که به طور مستقیم و غیرمستقیم با هدفپژوهش ارتباط داشتند, تشکیل داده اند. شیوه نمونه گیری بدین صورت بود که به آیات و روایات ممکن مراجعه و مورد خاص انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات, مطالعات کتابخانه ای بوده که برای این کار , از ابزار فیش برداری استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که به کارگیری اصول اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی در مدیران سازمان , موجب افزایش مسئولیت پذیری و افرایش روحیه مشارکتی و تیمی و برپایی عدل و انصاف و صداقت و شفاف سازی قوانین و احترام و رعایت حق یکدیگر در بین کارکنان و مدیران و سازمان می شود.

لینک کمکی