فایل word نقش بافت شهری در مدیریت بحران با تاکید بر بلایای طبیعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش بافت شهری در مدیریت بحران با تاکید بر بلایای طبیعی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي, ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هر شهری بافت خاص خود را دارد که بافت هر شهر بر تمامی عوامل و مجموعه ها و زیر مجموعه های آن شهر اثر گذار می باشد بافت شهری از دو حالت خارج نمی باشد یا بافت نوساز و مناسب می باشد که اگر بافت شهری نوساز باش بر تمامی عوامل آن شهر اثرگذاری مثبتی می تواند داشته باشد و نقش راهبردی و مناسبی را ایفا می کند ولی اگر بافت شهری فرسوده و کهنه باشد سرمنشا اتفاقات ناگار برای آن شهر محسوب می شود همان طور که روشن است در بلایای طبیعی همانند سیل زلزله بیشتر عوامل خسارت های جانی سررشته ای در بافت آن منطقه دارد و اگر بافت آن محیط نااصولی بنا شده باشد و یا فرسوده باشد و طول عمر آن سپری شده باشد موجب چند برابر شدن خسارات می گردد حال در تحقیق حاضر به تاثیر بافت شهری در مدیریت بلایای طبیعی و کنترل خسارت های آن پرداخته ایم و سعی به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی در این زمینه داریم در پژوهش مربوطه با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه میدانی و کتابخانه ای گام برداشته ایم

لینک کمکی