فایل word نقش پیاده راه ها در پایداری فضاهای شهری نمونه موردی پیاده راه حافظیه شهر شیراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش پیاده راه ها در پایداری فضاهای شهری نمونه موردی پیاده راه حافظیه شهر شیراز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي, ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف از نگارش این مقاله بررسی نقش پیاده راه ها با رویکرد و معیارهای رسیدن به پایداری است که در ابتدا معیارهای پایداری و راهکارهای ایجاد یک شهر پایدار با مولفه پیاده مداری با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بررسی می گردد سپس با انتخاب مسیر پیاده راه حافظیه شهر شیراز که در غرب منطقه سه شهرداری شیراز واقع شده است و جز ساختار اصلی شهر می باشد و یک محور مواصلاتی اختصاص یافته به حرکت پیاده است و این محور نقش مهمی در جذب گردشگر و ایجاد فضای شهری متنوع و با کیفیت در سطح شهر در جهت توسعه پایدار دارد امکانات مسائل و نیازهای محور مورد مطالعه با استفاده از روش میدانی عکسبرداری و تحلیل نقشه وضع موجود در قالب جدول SWOT به صورت تصویری و تحلیلی مورد واکاوی قرار می گیرد و نقش این پیاده راه در پایداری فضای شهری با استفاده از رویکرد های اجتماعی فرهنگی اقتصادی کالبدی و زیست محیطی در جدول SWOT مورد تحلیل قرار می گیرد و در نهایت با توجه به نتایج جدول سوات چنین نتیجه گیری می شود که این محور پیاده قابلیت رسیدن به پایداری را در طول زمان دارد و موجب ماندگاری و پایداری فضاهای شهری می گردد

لینک کمکی