فایل word نقش صنایع دستی در توسعه پایدار گردشگری استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش صنایع دستی در توسعه پایدار گردشگری استان اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي, ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با درک جایگاه گردشگری در چرخه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ارتباطات و مسائل سیاسی این فعالیت انسانی و پویا و صنعت بدون آلودگی را سرلوحه فعالیت های پیشرو در کشورشان قرار داده اند بنابراین حمایت از گردشگری یک بخش اساسی در استراتژی اقتصادی جهت ارتقا و توسعه ی سطح اقتصادی محسوب می شود صنایع دستی سنتی یکی از مظاهر فرهنگی و هنری محسوب می شود و نظر به اینکه هرفرآورده دستی بازگو کننده خصوصیات تاریخی اجتماعی و فرهنگی محل تولید آن است می تواند هم عامل مهمی در شناساندن فرهنگ منطقه تولید خود به حساب آید هم آنکه موجبی برای جلب و جذب گردشگران داخلی و خارجی و توسعه پایدار گردشگری قلمداد شود صنایع دستی ایران به عنوان شاخص ترین هنر کاربردی ایران و یکی از قطب های برتر صنایع دستی جهان ریشه های عمیق و استوار در فرهنگ غنی و بارور ایران اسلامی داشته است در این میان صنایع دستی استان اصفهان شهرت جهانی دارد با توجه به ارزش و جایگاه خاص صنایع دستی و در نتیجه نقش این هنر بی بدیل در توسعه پایدار گردشگری هدف از پژوهش حاضر مطالعه و بررسی نقش صنایع دستی در جهت نیل به توسعه پایدار گردشگری استان اصفهان می باشد ادبیات تحقیق از منابع اسنادی کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از ادارات زیربط و منابع اینترنتی می باشد روش تحقیق نیز توصیفی تحلیلی می اشد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد با توجه به ریشه های عمیق و استواری که صنایع دستی استان اصفهان در فرهنگ غنی و بارور ایران اسلامی دارد می توان با استفاده از راهبردهایی که در پایان مقاله از طریق مصاحبه با اساتید فن متخصصین و کارشناسان صنایع دستی در این استان انجام شده است در جهت رسیدن به توسعه پایدار گردشگری این استان سود جست

لینک کمکی