فایل word نیازها و مشکلات نوجوانان معلول جسمی-حرکتی:آموزشی,اشتغال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نیازها و مشکلات نوجوانان معلول جسمی-حرکتی:آموزشی,اشتغال :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

زمینه مسئله: پاسخگویی مناسب به نیازها و مشکلات جوانان معلول, مستلزم شناسایی این نیازها و مشکلات است. هدف: این پژوهش باهدف تعیین نیازها و مشکلات آموزشی و اشتغال نوجوانان دچار معلولیت جسمی - حرکتی صورت می گیرد. روش: نوع این مطالعه توصیفی است. نمونه های مورد بررسی شامل 100 دانش آموز دارای معلولیت جسمی حرکتی که با روش نمونه گیری در دسترس از بین مدارس استثنائی واقع در جنوب شهر تهران در سال تحصیلی 92 - 1393 انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش, پرسشنامه بررسی نیازها و مشکلات دختران و زنان معلول در ایران(شریفیان ثانی و همکاران, 1385 ) هست. یافته ها: اولویت نیازهای آموزشی شامل: آموزش جامعه و آموزش حرفه ای. نیاز اشتغال شامل: سرویس رفت و آمد و وجود سهمیه. اولویت مشکلات آموزشی شامل: جابجایی و رفت آمد. و اشتغال شامل: جابجایی و رفت آمد, عدم وجود ضمانت اجرایی می باشد. نتیجه گیری: نتیجه نهایی حاصل از این پژوهش نشان دهنده تنوع های مشکلات و نیازهای نوجوانان دچار معلولیت جسمی- حرکتی است.

لینک کمکی