فایل word هوش هیجانی و کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای خاص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word هوش هیجانی و کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای خاص :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف بررسی فایل word هوش هیجانی و کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای خاص صورت گرفته است. این مطالعه بر روی 200 پدر و مادر انجام پذیرفت, که 100 نفر از پدر و مادران دارای کودکانی با نیازهای خاص و 100 نفر از پدر و مادران دارای کودکان عادی بودند. این تعدا افراد از بین مدارس شهرستان اصفهان انتخاب شد؛ که در آخر یک مدرسه کودکان استثنایی و مدرسه کودکان عادی انتخاب شدند. پنج گروه طبقه بندی شده از نیازهای خاص انتخاب شده اند که شامل ADHD اختلال اوتیسم سندرم داون, عقب ماندگی ذهنی و ناتوانی در یادگیری می باشند. ابزار مورد استفاده برای این مطالعه, مقیاس هوش هیجانی و مقیاس کیفیت زندگی هستند. بدون توجه به دسته ای که کودک متعلق به آن می باشد, نتایج نشان می دهد که والدین کودکان با نیازهای خاص از والدین کودکان عادی در متغیرهای مورد مطالعه متفاوت می باشند. این نیز جالب توجه است که بدانیم وضعیت کودک, پدر و مادر را به طور مساوی تحت تاثیر قرار می دهد.

لینک کمکی