فایل word نظم منطقه ای خاورمیانه و سیستم بازدارندگی منطقه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نظم منطقه ای خاورمیانه و سیستم بازدارندگی منطقه ای :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مجازي بين المللي تحولات جديد ايران و جهان

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

خاورمیانه به عنوان یک شبکه, دارای ویژگی هایی است که نظم حاکم بر آن را تحت تأثیر قرار داده است و مجموعه ویژگی های ژئوپلیتیکی, ژئواکونومیکی, ژئوکالچر و ژئواستراتژیک, خاورمیانه را به منطقه ای با حساسیت و آسیب پذیری بالا در چرخه جهانی قدرت تبدیل نموده است که رقابت های میان بزرگ بر نظم منطقه ای آن اثر می گذارد. در چنین شرایط سیستم بازدارندگی منطقه ای نیز متأثر از این الگوی نظم تغییر می کند. بر همین اساس این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که نظم منطقه ای خاورمیانه چه تأثیری بر سیستم بازدارندگی منطقه ای می گذارد ؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سئوال طرح شده این است که مجموعه ویژگی های خاورمیانه موجب حساسیت و آسیب پذیری آن در چرخه جهانی قدرت و مداخلات خارجی از سوی قدرت های جهانی می شود و الگوی نامتقارنی از قدرت و تهدیدات را بر نظم منطقه ای تحمیل می کند و موجب تغییر در بازدارندگی می شود و گونه های نوینی از بازدارندگی, در قالب شبکه ای و مثلثی, شکل می گیرد. این پژوهش با تأکید بر روش قیاسی, به بررسی و تبیین رابطه میان نظم منطقه ای خاورمیانه و بازدارندگی منطقه ای می پردازد و براساس مهمترین یافته آن, سیستم بازدارندگی منطقه ای در خاورمیانه به صورت بازدارندگی مثلثی و شبکه ای تغییر کرده است.

لینک کمکی