فایل word ارائه روشی برای تعیین الزامات پیاده سازی مدیریت دانش مشتری CKM مورد کاوی: گروه خودرو سازی بهمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه روشی برای تعیین الزامات پیاده سازی مدیریت دانش مشتری CKM مورد کاوی: گروه خودرو سازی بهمن :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مدیریت دانش مشتری درارتباط با بدست آوردن, اشتراک گذاری و بسط دانش مشتریان و هدف به سود رسانی مشترک بین مشتریان و سازمان می باشد. در مقاله حاضر ابتدا به معرفی رویکرد مدیریت دانش مشتری و بیان تفاوت های آن با مدیریت دانش و مدیریتارتباط با مشتری و در ادامه به بررسی نقش مدیریت دانش در خلق ارزش در فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته شده است. در نهایت چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش مشتریان ارائه گردید

لینک کمکی