فایل word ارائه مدل اجرایی مدیریت دانش برون سپاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدل اجرایی مدیریت دانش برون سپاری :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

برون سپاری به مفهوم کلی بکارگیری منابع برون سازمانی از طریق واگذاری انجام بخشی از فعالیت ها برای تحقق بهتراهداف سازمان, به دلیل داشتن مزایای متعددی مانند ایجادامکان تمرکز بر شایستگی محوری سازمان , یادگیری خارجی ,توسعه نوآوری ,افزایش بهره وری و خلق مزیت رقابتی یکی از راهبردهای متداول در سازمانهای امروزی به شمارمی رود . در عین حال مدیریت دانش فعالیت های برون سپاری شده این سازمان هایکی از چالش های برون سپاری محسوب میگردد. با توجه به این که دانش فعالیت های برون سپاری شده از منابع ارزشمند سازمان است لذا راهکارهای مناسب برایدراختیار گرفتن این دانش اهمیت و ضرورت داشته و مورد توجه ویژه ی سازمان های رو به رشدورقابتی می باشد. دراین مقاله مدلی اجرایی برای مدیریت دانش فعالیت های برون سپاری شده ارائه می گردد. ابتدا مراحلی از فرایند مدیریتدانش که با فرایند برون سپاری مطابقت دارند گزینش شده و سپس مدل در قالب این فرایند تبیین می گردد. مدل درابتدا از منظر مدیریت دانش و سپس از منظر برون سپاری مورد بررسی قرار می گیرد

لینک کمکی