فایل word ارائه مدل فرایندی برای مستندسازی دانش و تجربه کارکنان درحوزه نگهداری و تعمیرات مبتنی برراهکارهای تحلیل و ریشه یابی خرابی ها درشرکت گاز استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدل فرایندی برای مستندسازی دانش و تجربه کارکنان درحوزه نگهداری و تعمیرات مبتنی برراهکارهای تحلیل و ریشه یابی خرابی ها درشرکت گاز استان خوزستان :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

یکی از کلیدیترین نکات در مبحث مدیریت دانش , مشارکت پرسنل سازمان در خلق و ایجاد دانش است. عموما حوزه مدیریت دانش به دانش سازمان و پرسنل آن میپردازد, اما این ایده نیز می تواند پیشنهاد شود که دانش در گستره فراخ تری مدیریت شود, بخصوص در حوزه نگهداری و تعمیرات امکان آن بوجود می آید که تجربیات بقیه در خصوص تعمیرات تجهیزات سازمان و سوابق سا نگهداری آنها حفظ شود. اما در این مقاله به دنبال این هستیم که د انش نیکهداری و تعمیرات تجهیزات در شرکت گاز استان نظرشان را در اختیار داشته باشند و با بیشترین دقت و صحت عملیات نگهداری و تعمیرات را انجام دهند . شرکت گاز استان خوزستان برای برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات تجهیزات موجود خود از نرم افزار TMMS بهره میگیرد که در این مقاله با استفاده از راهکارهای تحلیل و ریشه یابی خرابی ها در نگهداری و تعمیرات, که برگرفته از دانش و تجربیات افراد با سابقه سازمان می باشد

لینک کمکی