فایل word ارائه مدل مفهومی الزامات اشتراک گذاری دانش ضمنی از طریق رسانههای اجتماعی مبتنی بر وب تعاملی یا وب 2.0

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدل مفهومی الزامات اشتراک گذاری دانش ضمنی از طریق رسانههای اجتماعی مبتنی بر وب تعاملی یا وب 2.0 :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

رسانه های اجتماعی )بلاگها, میکرو بلاگها, شبکه های اجتماعی, ویکی و ...( مولود وب تعاملی یا وب 0.2 است. در کشورمان, بحثهای زیادی پیرامون فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی شکل گرفته است. یکی از فرصتهایتوانمندساز این فضا به واسطهی ابزار رسانههای اجتماعی, عرصه مدیریت دانش است. به اشتراکگذاری )تسهیم( دانش, یکی از گامهای اصلی مدیریت دانش است؛ عاملی که در پیاده سازی مدیریت دانش نقشی اساسی دارد. رسانههایاجتماعی به دلیل مشارکت و تعامل کاربرانش, می تواند برای به اشتراک گذاری دانش ضمنی مفید واقع گردد. براساس اطلاعات در دسترس محققین, فقر ادبیات پیرامون به اشتراک گذاری دانش ضمنی از طریق رسانه های اجتماعی مبتنیبر وب تعاملی, واضح است. در این مقاله به دنبال ایجاد چارچوبی نظری برای موضوع به اشتراک گذاری دانش ضمنی از طریق رسانه های اجتماعی بودیم. این امر با استفاده از مرور سیستماتیک ادبیات بومی و بین المللی صورت پذیرفت و در نتیجه پنج عامل الزامی ایجاد محیطی که در آن دانش ضمنی به اشتراک گذاشته میشود, ارائه شد که شامل اعتمادمتقابل, روابط شبکهای غیررسمی, تعامل اجتماعی, تجربه به اشتراکگذاری و مشاهده فعال رسانههای اجتماعی میباشد. در نهایت, روابط حاصل در قالب یک مدل مفهومی ارائه گردیده است. به عنوان پیشنهاد برای کارهای آتی, سایر محققین میتوانند تحقیقات میدانی خود را جهت آزمایش صحت نتایج حاصل از این مقاله قرار دهند.

لینک کمکی