فایل word مقاله بررسی نگرش دانشجویان تخصصی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد امتحانات Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) در سال تحصیلی 89-1388

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی نگرش دانشجویان تخصصی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد امتحانات Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) در سال تحصیلی 89-1388 :

مقاله بررسی نگرش دانشجویان تخصصی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد امتحانات Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) در سال تحصیلی 89-1388 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه 88 تا 94 منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش دانشجویان تخصصی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد امتحانات Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) در سال تحصیلی 89-1388
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی بالینی با ساختار عینی (OSCE)
مقاله دستیاران
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: وحیددستجردی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان مینا
جناب آقای / سرکار خانم: خرازی فرد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آزمون (Objective Structured Clinical Examination) OSCE روش مناسبی برای ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان است. ولی به نظر می رسد در مورد نحوه اجرای آن دستورالعمل استانداردی وجود ندارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نگرش دانشجویان تخصصی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی نسبت به ارزشیابی به روش OSCE در سال تحصیلی 89-1388 می باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی, از تمامی دانشجویان تخصصی سال اول تا چهارم و یا بیشتر (در رشته جراحی فک و صورت) دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 89-1388 (87 نفر) خواسته شد تا به دو پرسشنامه (یکی قبل و یکی بعد از آزمون OSCE) پاسخ دهند. هر یک از پرسشنامه ها شامل هشت پرسش پنج گزینه ای بودند. پرسشنامه ها شامل سوالات عمومی در خصوصOSCE و نیز سوالات مختص آزمون مورخ اسفند 1388 بودند. پس از پایان آزمون, پرسشنامه ها از بخش های مربوطه جمع آوری شده, داده ها جهت آنالیز وارد نرم افزار SPSS شدند.
یافته ها: نگرش دانشجویان تخصصی نسبت به روش OSCE در مجموع مثبت بود که البته در گروه های مختلف آموزشی قبل و بعد از برگزاری آزمون با هم به طور معنی داری متفاوت بود P<0.05)) اکثر دانشجویان با سوالات کتبی در این روش موافق بودند (4/44%). همچنین بیشتر دانشجویان این روش را اضطراب زا دانستند که البته در این باره نظرات آنها قبل و بعد از آزمون تفاوت معناداری با هم نشان نداد.
نتیجه گیری: استاندارد نبودن آزمون و افزایش تنش دانشجویان در ارزشیابی به روش OSCE می تواند بر نظر آنها در مورد ادامه این روش, تاثیرگذار باشد. بنابراین, با توجه به موفقیت روش OSCE در سطح جهانی, باید تمهیداتی اندیشیده شود تا کیفیت آن در سطح مطلوبی قرار گیرد.

لینک کمکی