فایل word مقاله ارزیابی عروق کلیه با استفاده از آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری (CTA) و آنژیوگرافی متداول در دهنده های کلیه و مقایسه با یافته های حین عمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزیابی عروق کلیه با استفاده از آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری (CTA) و آنژیوگرافی متداول در دهنده های کلیه و مقایسه با یافته های حین عمل :

فایل word مقاله ارزیابی عروق کلیه با استفاده از آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری (CTA) و آنژیوگرافی متداول در دهنده های کلیه و مقایسه با یافته های حین عمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه 48 تا 52 منتشر شده است.
نام: ارزیابی عروق کلیه با استفاده از آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری (CTA) و آنژیوگرافی متداول در دهنده های کلیه و مقایسه با یافته های حین عمل
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری
مقاله آنژیوگرافی
مقاله دهنده زنده کلیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی رضوی زاده رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زندی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: بادصبا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری (CTA) یک روش کم تهاجمی برای تصویربرداری عروق بدون عوارض دستکاری مستقیم عروق بزرگ است و کاربردهای عمده آن در ارولوژی شامل ارزیابی عروق کلیه برای آمادگی نفرکتومی فرددهنده, تشخیص عروق خارجی در ارزیابی تنگی اتصال حالب به لگنچه و تشخیص تنگی شریان کلیه می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی عروق کلیه قبل از عمل دهنده های زنده کلیه با استفاده از آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری و آنژیوگرافی متداول و مقایسه با یافته های حین عمل انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی وضعیت عروق کلیوی 70 دهنده زنده کلیه با روش آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری و 30 دهنده زنده کلیه با روش آنژیوگرافی متداول قبل از عمل با وضعیت عروق کلیه این بیماران در هنگام عمل توسط دو مشاهده گر در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد طی اسفند 1385 لغایت اردیبهشت 1387 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: در گروه آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری در دو بیمار دو ورید اصلی کلیه حین عمل مشاهده شد که در آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری گزارش نشده بود. در گروه آنژیوگرافی متداول در یک بیمار حین عمل دو ورید اصلی کلیه مشاهده شد که با روش آنژیوگرافی متداول مشخص نشده بود. در هر دو گروه شریان های فرعی کلیه تشخیص داده شده بود. دقت برای تشخیص آناتومی شریان اصلی کلیه در آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری و آنژیوگرافی متداول 100 درصد بود. دقت تشخیصی آناتومی ورید اصلی کلیه برای آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری 971 درصد و برای آنژیوگرافی متداول 969 درصد به دست آمد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که دقت تشخیصی روش آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری و روش آنژیوگرافی متداول در مورد عروق اصلی کلیه تقریبا یکسان می باشد.

لینک کمکی