فایل word مقاله بررسی رابطه مصرف سیگار با #1594;#1604;#1592;#1578; TGF-#946;1 #1605;#1608;#1580;#1608;amp;#1583 در مایع شیار لثه ای در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی رابطه مصرف سیگار با #1594;#1604;#1592;#1578; TGF-#946;1 #1605;#1608;#1580;#1608;amp;#1583 در مایع شیار لثه ای در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید :

مقاله بررسی رابطه مصرف سیگار با غلظت TGF-β1 موجو&#1583 در مایع شیار لثه ای در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه 56 تا 63 منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه مصرف سیگار با غلظت TGF-β1 موجو&#1583 در مایع شیار لثه ای در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پریودنتیت مزمن
مقاله فاکتورهای رشد
مقاله استعمال سیگار
مقاله مایع شیار لثه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبیب زاده نوری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ستاری ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانیان بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: TGF-1 یکی از فاکتورهای رشد است که در کنترل عملکرد سلولی در هر دو حالت سلامت و بیماری نقش دارد. ‏اما چگونگی اثر سیگار بر سطح و غلظت این سایتوکاین در مایع شیار لثه ای‏‏, همچنان ناشناخته باقی مانده است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه مصرف سیگار با غلظت TGF-1 موجود در مایع شیار لثه ای در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید بود.
مواد و روشها: در مطالعه تحلیلی و مورد-شاهدی حاضر, نمونه مایع شیار لثه از 60 بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید (30 بیمار سیگاری و 30 بیمار غیرسیگاری) مراجعه کننده به بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‏‏‏‏‏ ‏‏‏و درمانگاه های وابسته به آن (قاضی طباطبایی و بهفر) توسط Perio strip جمع آوری شد. غلظت TGF-1 توسط ELISA ارزیابی گردید.
یافته ها: در این تحقیق با مقایسه موارد بیمار سیگاری و غیرسیگاری با وجود بالاتر بودن غلظتTGF-1 در مایع شیار لثه افراد بیمار سیگاری اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. همچنین, در مورد نمونه های سالم نیز با وجود بالاتر بودن غلظت TGF-1 در موارد سیگاری باز هم به اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. با انجام این تحقیق مشخص شد که بین دو گروه سالم و بیمار غیرسیگاری از نظر غلظت TGF-1 اختلاف آماری معنی داری وجود دارد (p<0.0001), به طوری که در موارد بیمار, غلظت TGF- به مراتب بالاتر از موارد سالم بود. در مورد افراد سیگاری, علیرغم اینکه میزان TGF-1 در سایت سالم کمتر از سایت بیمار بود, بین موارد سالم و بیمار چنین اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری: در مجموع بر اساس یافته های به دست آمده از این تحقیق, چنین نتیجه گیری می شود که با بروز بیماری پریودنتال و پیشرفت آن بر غلظت TGF-1 مایع شیار لثه افزوده می شود و سیگار تاثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش غلظت TGF-B1 ندارد. بنابراین, می توان بالا بودن غلظت آن را به ویژه در موارد بیمار غیرسیگاری, در مقایسه با موارد سالم غیرسیگاری به اثرات آن در جهت تنظیم پاسخ های ایمنی, محدود کردن التهاب و آغاز پروسه های ترمیمی نسبت داد.

لینک کمکی