فایل word مقاله مقایسه اثر آتروپین و هیوسین ان #8211; بوتیل #8211; بروماید (NBB) بر همودینامیک, تهوع و استفراغ در بیهوشی با راه هوایی ماسک حنجره ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقایسه اثر آتروپین و هیوسین ان #8211; بوتیل #8211; بروماید (NBB) بر همودینامیک, تهوع و استفراغ در بیهوشی با راه هوایی ماسک حنجره ای :

فایل word مقاله مقایسه اثر آتروپین و هیوسین ان #8211; بوتیل #8211; بروماید (NBB) بر همودینامیک, تهوع و استفراغ در بیهوشی با راه هوایی ماسک حنجره ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه 20 تا 25 منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر آتروپین و هیوسین ان – بوتیل – بروماید (NBB) بر همودینامیک, تهوع و استفراغ در بیهوشی با راه هوایی ماسک حنجره ای
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راه هوایی ماسک حنجره ای
مقاله ترشح بزاقی
مقاله تهوع و استفراغ
مقاله همودینامیک
مقاله آتروپین
مقاله هیوسین NBB

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانپور ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی ام لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: نظیری فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: بنی ‌هاشم نادیا
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی سیدمظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استفاده از راه هوایی ماسک حنجره ای (laryngeal mask air way, LMA) برای اداره راه هوایی عمل های انتخابی کوتاه مدت توصیه شده است؛ اما افزایش ترشحات راه هوایی و اسپاسم حنجره از عوارض آن است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر آتروپین و هیوسین ان – بوتیل – بروماید (NBB) بر همودینامیک و تهوع استفراغ در بیهوشی با راه هوایی ماسک حنجره ای انجام پذیرفت.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور 100 بیمار 50-20 ساله با کلاس 1 و 2 انجمن بیهوشی امریکا باLMA تحت بیهوشی عمومی کمتر از یک ساعت برای انجام عمل انتخابی جراحی عمومی و ارتوپدی در بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سال های 1386-87 قرار گرفتند. بیماران به طور تصادفی به صورت یک درمیان به دو گروه 50 نفری تقسیم شدند. ضربان قلب و فشارخون اولیه بیماران اندازه گیری شد. به هردو گروه میدازولام 005 mg/kg, مورفین01 mg/kg و فنتانیل 15 mcg/kg به عنوان پیش دارو تجویز شد. سپس به گروه اول 05 mg آتروپین و به گروه دوم 10 mg هیوسین NBB با حجم مساوی 5 ml وریدی تزریق و پس از دو دقیقه همودینامیک کنترل شد. القا بیهوشی با تیوپنتال سدیم (5 mg/kg)انجام و LMA گذاشته شد. سپس تعداد ضربان قلب و میزان فشارخون در دقایق متعدد ثبت گردید. در پایان عمل جراحی و خروج LMA میزان ترشحات راه هوایی بیماران بر اساس نیاز به دفعات ساکشن مورد بررسی قرار گرفت و شدت تهوع و استفراغ پس از عمل با توجه به نیاز بیماران به آنتی امتیک در ریکاوری و بخش به فواصل 6-2 ساعت پس از عمل بررسی و ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-13 و با آزمون های آماری کای اسکوئر, یومن ویتنی و Repeated measurement تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: دراین مطالعه با توجه به نیاز به آنتی امتیک بین اثر ضد استفراغی دو دارو تفاوت معنی داری مشاهده نشد. اثر ضدترشح بزاقی به میزان کم, متوسط و زیاد به ترتیب در گروه هیوسین 80 درصد, 18 درصد و 2 درصد بود و این میزان در گروه آتروپین به ترتیب 72درصد, 22 درصد و 6 درصد بود (P<0.05). در هر دو گروه افزایش ضربان قلب (کمتر از 20 درصد) وجود داشت؛ ولی فشار متوسط شریانی افزایشی نداشت و اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه یافت نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اثرات دو دارو در کاهش میزان ترشحات راه هوایی و تهوع استفراغ تقریبا یکسان می باشد.

لینک کمکی