فایل word مقاله اثر ایبوبروفن خوراکی در بسته شدن مجرای شریانی نوزادان نارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر ایبوبروفن خوراکی در بسته شدن مجرای شریانی نوزادان نارس :

فایل word مقاله اثر ایبوبروفن خوراکی در بسته شدن مجرای شریانی نوزادان نارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه 14 تا 19 منتشر شده است.
نام: اثر ایبوبروفن خوراکی در بسته شدن مجرای شریانی نوزادان نارس
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجرای شریانی باز
مقاله ایبوبروفن
مقاله نوزاد نارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محققی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی آزاد کتایون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مجرای شریانی باز از مشکلات شایع نوزادان نارس بوده که در صورت عدم درمان در هفته اول تولد منجر به تغییرات همودینامیکی, تشدید علایم تنفسی و نارسائی قلبی می گردد. بستن مجرای شریانی با درمان های دارویی یا جراحی می باشد و داروهای مورد استفاده مهارکننده های پروستاگلاندین سنتتاز مانند ایندومتاسین و ایبوبروفن هستند که با دوزها و روش های مختلفی (خوراکی یا تزریقی) مصرف می گردند. این مطالعه به منظور تعیین اثر ایبوبروفن خوراکی با دو دوز متفاوت در بستن مجرای شریانی نوزادان نارس انجام شد.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی 44 نوزاد نارس کمتر از 35 هفته حاملگی که در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران طی سال های 86-1384 بستری شده بودند و با علایم بالینی و اکوکاردیوگرافی, باز بودن مجرای شریانی در آنها قطعی شده بود؛ به صورت تصادفی به دو گروه درمانی تقسیم شدند. گروه درمانی اول با دوز کم شامل 23 نوزاد داروی ایبوبروفن خوراکی را به میزان 02 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در 3نوبت دریافت نمودند و گروه درمانی دوم با دوز استاندارد شامل 21 نوزاد داروی ایبوبروفن خوراکی را به مقدار 10 میلی گرم بر کیلوگرم در نوبت اولیه و سپس دو نوبت 5 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن با فاصله هر 24 ساعت دریافت نمودند. نوزادان از نظر بروز عوارض دارو (شامل آنوری/الیگوری, خونریزی گوارشی, تغییر در سطح کراتینین سرم, خونریزی داخل بطنی) و سیر بالینی تحت نظر قرار گرفتند.
یافته ها: بسته شدن مجرا در 17 نوزاد (74 درصد) از گروه درمانی اول (دوز کم) در مقایسه با 16 نوزاد (76 درصد) از گروه درمانی دوم (دوز استاندارد) مشاهده شد. 5 نوزاد (22 درصد) از گروه اول و 3 نوزاد (14 درصد) از گروه دوم به درمان با بروفن پاسخ ندادند و درمان تکرار شد. کاهش حجم ادرار در اثر مصرف دارو در 4درصد موارد مصرف با دوز کم و 33 درصد موارد دوز استاندارد دارو وجود داشت (P<0.05). تفاوتی از نظر سطح کراتینین سرم در دو گروه مشاهده نشد. دو گروه از نظر میزان بروز خونریزی گوارشی تفاوت معنی دار نشان ندادند و یک نوزاد در گروه درمانی اول (4 درصد) و 3 نوزاد در گروه درمانی دوم (14 درصد) دچار خونریزی گوارشی شدند. همچنین دو گروه از نظر خونریزی داخل بطنی تفاوت معنی دار آماری نشان ندادند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که دوز کم در مقایسه با دوز استاندارد ایبوبروفن خوراکی علی رغم عوارض کلیوی کمتر؛ تفاوتی در میزان بسته شدن مجرای شریانی نوزادان نداشته است.

لینک کمکی