فایل word مقاله تاثیر مصرف همزمان کراتین مونوهیدرات و هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات کراتین کیناز و ایزوزیم بافت قلبی سرم مردان غیر ورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثیر مصرف همزمان کراتین مونوهیدرات و هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات کراتین کیناز و ایزوزیم بافت قلبی سرم مردان غیر ورزشکار :

فایل word مقاله تاثیر مصرف همزمان کراتین مونوهیدرات و هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات کراتین کیناز و ایزوزیم بافت قلبی سرم مردان غیر ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در فروردین و اردیبهشت 1389 در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه 16 تا 20 منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف همزمان کراتین مونوهیدرات و هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات کراتین کیناز و ایزوزیم بافت قلبی سرم مردان غیر ورزشکار
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کراتین مونوهیدرات
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله کراتین کیناز
مقاله ایزوآنزیم بافت قلبی
مقاله نسبت ایزوآنزیم بافت قلبی به کراتین کیناز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشیری جبار
جناب آقای / سرکار خانم: گایینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالفتحی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری افشار
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بشیری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: مصرف کراتین مونوهیدرات به دلیل اثرات ارگوژنیکی جهت افزایش توده عضلانی و بهبود عملکرد ورزشی, در بین ورزشکاران جوان بسیار متداول است. در حالی که ابهامات زیادی درباره اثرات جانبی این مکمل بر شاخص های سلامت بویژه دستگاه قلبی – عروقی وجود دارد. از این رو, تحقیق حاضر به منظور تعیین تاثیر مصرف همزمان کراتین مونوهیدرات و هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات کراتین کیناز و ایزوزیم بافت قلبی سرم مردان غیرورزشکار انجام شد.
روش بررسی: 17 مرد غیرورزشکار به صورت تصادفی به دو گروه تجربی: تمرین+کراتین (تعداد: 9) و کنترل: تمرین+دارونما (تعداد: 8) تقسیم و به روش دوسویه کور مطالعه شدند. هر دو گروه به مدت هشت هفته (24 جلسه) به تمرین های مقاومتی (سه روز در هفته و هر روز سه ست 10 تکراری با شدت 75 درصد یک تکرار بیشینه) پرداختند. آزمودنی های گروه تجربی در طی پروتکل تمرینی, 250 میلی لیتر محلول کراتین مونوهیدرات (007 گرم/کیلوگرم/روز) مصرف کردند, اما گروه کنترل فقط دارونما (آرد گندم) خوردند. نمونه های خونی قبل و 24 ساعت پس از آخرین جلسه دوره تمرینی جمع آوری شده و با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر میزان فعالیت آنزیم های سرمی کراتین کیناز و ایزوزیم بافت قلبی اندازه گیری شد. داده ها به صورت میانگین و انحراف استاندارد بیان شده و تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد افزایش فعالیت کراتین کیناز و ایزوزیم بافت قلبی روش های آماری در گروه تجربی معنی دار بود (CKpre=146.12±1461, CKpost=253.66±2132, P<0.001؛ CK-MBpre=10.03±121, CK-MBpost=14.63±148,P=0.007) اما در گروه کنترل معنی دار نبود (CK-MBpre=10.72±135, CK-MBpost=11.69±, P=0.91).
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات ممکن است آثار نامطلوبی بر روی شاخص های آسیب میوکارد داشته باشد. با وجود این, برای شناسایی عوارض جانبی حاد و فرض مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات در آینده نیاز به انجام مطالعات بیشتر باشد.

لینک کمکی