فایل word بررسی اثر یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی

س یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداريتعداد صفحات :16چکیده مقاله: رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی از مسائل مهمی در تحقیقات علمی به شمار می رود. با این وجود یک سازمان بدون توانایی خوبی از یادگیری سازمانی قادر به حفظ برخی از شیوه های مهم مدیریت دانش خود نمی باشد. هدف از پژوهش حاضرفایل word بررسی اثر یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی با استفاده از تکنیک رگرسیون و تحلیل مسیر در شرکت های کسب و کار کوچک و متوسط شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این کار از ابزار پرسشنامه به تعداد 59 نفر برای گردآوری داده های لازم جهت تحلیل استفاده گردیده است، همچنین از نرم افزار SPSS جهت انج

فایل word تحلیل عددی اثرقطررایزر و نوع نانوسیال برعملکرد یک گردآور خورشیدی تخت نوع T

س یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفتهتعداد صفحات :13چکیده مقاله: درپژوهش حاضر عملکرد یکنوع گرداورلوله خلا ازنوع ترموسیفون با سه سیال عامل آب ودونانوسیال آب - مس و آب نقره و سه قطررایزر مختلف دردوشارحرارتی خورشیدی 400و600 وات برمترمربع بصورت عددی بررسی و مقایسه شده است هدف ازاین تحقیق بررسی تاثیر قطررایزر و نوع سیال عامل برعملکرد این نوع گرداورها بودها ست معادلات بقای جرم و اندازه حرکت خطی و انرژی بادرنظرگرفتن اثرات نیروی شناوری و تقریب باسینسک و بااستفاده ازنرم افزار فلوئنت برای هرحالت حل شدند نتایج با داده های تجربی

فایل word مقاله بررسی ارتباط بین سودآوری ,اندازه ونقدینگی برساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسی ارتباط بین سودآوری ,اندازه ونقدینگی برساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : سال انتشار: 1394 محل انتشار: همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار تعداد صفحات:20 نویسنده(ها): طاهره مهری – دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گروه مدیریت بازرگانی گرایش مالی رشت ایران چکیده: تصمیمات سرمایه گذاری از جمله عوامل اصلی رقابت وتداوم بقا در دنیای کنونی بوده وباید با هدف حداکثر ساختن ارزش ورشد شرکت اتخاذ گردد وابستگی سرمایه گذاری به منابع وجوه داخلی به این دلیل که تامین مالی خارجی پرهزینه است مطلوب نبوده واز تئوری بازارهای کامل فاصله دارد دراین پژوهش به بررسی ارتباط بین سودآوری اندازه ونقدینگی برس